CEO at KnowledgeMap.pm


  •  Ступінь PMP (Project Management Professional)
  • Master of Science in Project Management
  • Microsoft Certified Professional
  • Ініціатор і спонсор проектів «PMDoc.ru» і «KnowledgeMap.pm»
  • Автор Керівництва по документуванню проектів

 Тема доповіді: “Накопичення і обмін проектними знаннями в компанії”

Тези доповіді: 
Управління знаннями проекту – це використання існуючих знань і накопичення нових знань для досягнення цілей проекту і сприяння організаційному навчанню, що призводить до того, що раніше набуті знання проектних команд використовуються для отримання або поліпшення результатів поточного проекту, а знання, отримані при реалізації поточного проекту, залишаються доступними для забезпечення операційної діяльності та майбутніх проектів компанії.
Зміст доповіді:
  •  Проектні знання;
  • Модель зрілості знань;
  • Витягнуті уроки проектів. Шаблон для оформлення уроків;
  • Реєстр знань і інструментарій для управління явними знаннями;
  • Передача неявних знань – вищий пілотаж проектного управління.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us
LINKEDIN