B2BSoft, Програм менеджер


Керівник портфелю ІТ програм та проектів, PMP, скрам мастер, тренер у галузі управління проектами, автор тренінгових ігор “Проектна монополія”, “Намалюй мені натюрморт”, методології оцінки здоров’я проекту, консультант з впровадження РМО та оптимізації процесів управління проектами


Тема доповіді: Куди йдуть забуті проекти, або Бермудський трикутник обмежень

Тези доповіді:

  • Життєвий цикл стандартного проекту та проекту, який припиняється без завершення: різниця, як і чому припиняються такі проекти: організаційні, економічні, культурні, технічні передумови.
  • Сховище забутих проектів (розташування, вплив на операційні та інноваційні процеси компанії, карта пошуку “скарбів”): технічний, організаційний та моральний борг забутих проектів.
  • Різновиди портфелів проектів та компаній за типами “скарбів”: як такі портфелі відрізняються, які стратегії управління застосовувати.
  • Бермудський трикутник обмежень проекту: основні проблеми проекту, який в нього попав.
  • Особливості планування та впровадження нових проектів в умовах Бермудського трикутника обмежень.
  • Рекомендації для керівників проектів, менеджерів портфелів проектів при складних ситуаціях провадження проектів.

Матеріал викладається у стилі ТЕД презентації, інтерактивно, із застовуванням елементів гумору та особистого досвіду.